Preukázateľne Vám znížime časové i finančné náklady a zvýšime efektívnosť Vami vložených investícii do vozového parku. Vy sa môžete plne sústrediť na problemamtiku Vašej práce a my Vám poskytneme naše skúsenosti a osobné kontakty z oblasti starostlivosti o vozidlá. Vykonávame činnosti fleet managementu buď spojene iba s pneuservisnou starostlivosťou o vozový park alebo spravujeme vozové parky našich klientov komplexne zastrešenými službami. V prípade vykonávania správy vozidiel na fleete patriacom do operatívneho leasingu leasingovej spoločnosti je samozrejmosťou aj aktívna komunikácia s jednotlivými leasingovými spoločnosťami na báze schvaľovacích procesov, pravidelných reportov na technické oddelenia spoločností, kontroly fakturacií a riešenia reklamacií. Zastrešujeme vozové parky s prevádzkami v rámci celého Slovenska cez jedného fleet managera, ktorý priamo komunikuje buď s nákupnými a technickými oddeleniami klienta alebo s vlastníkmi vozidiel.
Aby Vaša jazda bola bezpečná a pohodlná. Postaráme sa o Váš vozový park.
O firme